Admitere 2023

Admiterea în Şcoala Postliceală Sanitară “Sfântul Ioan” se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale aprobate prin O.M. nr. 5346/07.09.2011 şi a metodologiei elaborată de şcoală în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale.

Au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, Art. 44 alin. (9), absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea candidaţilor se face începand cu data de 15 martie 2023, la secretariatul şcolii, între orele 9:00-15:30.

ACTE NECESARE

Actele necesare la înscriere:

  1. Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului
  2. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
  3. Copii după C.I, certificatul de naştere şi căsătorie dacă este cazul
  4. Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru a se înscrie la specializarea “Asistent medical generalist”

MODUL DE ADMITERE

Pe bază de interviu. Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru clase cu program de dimineaţă, sau pentru clase cu program de după-amiază. Între candidaţii declaraţi admişi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare, prin care se stabilesc potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Înscrieri şi alte informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Ioan”, de Luni până Vineri, între orele 8:00-16:00.

Telefon: 021 348 66 38 / 0724 355 298

E-mail: office@sanitari.ro

Menu