Comisii

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC Nr. 5447/31.08.2020, în anul școlar 2021-2022 în școală sunt constituite următoarele comisii:

Menu