Baza materială

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” dispune de spaţii moderne de învăţământ, cu săli de curs personalizate, săli de demonstraţii şi laboratoare de informatică şi fizică dotate cu mijloace audio-video necesare desfăşurării actului didactic aplicat.

Laboratorul de informatică dispune de o reţea de calculatoare conectate permanent la Internet, ce pot fi accesate de elevi în cadrul orelor de tehnologia informaţiilor, a orelor de laborator clinic, dar şi în afara orelor de studiu, pentru aprofundarea cunoştinţelor. Sălile de curs şi sălile de demonstraţii sunt dotate cu videoproiectoare, ecrane de proiecţie şi laptopuri pentru proiectarea de materiale didactice, prezentări, filme cu subiecte medicale etc.. Întreaga şcoală este conectată la Internet prin WiFi.

Baza materială pentru insturirea clinică este asigurată de spitale reprezentative din Bucureşti cu care şcoala are contracte încheiate: Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”, SANADOR București, Clinica Max.

Şcoala dispune de bibliotecă unde au acces toţi elevii şi cadrele didactice. Elevii au fişe de cititor şi pot accesa fondul de carte al bibliotecii, atât în timpul orelor de curs cât şi pentru studiu individual.

Meniu